ZUBY "Bolesti zubů jsou dalším varovným signálem nervů,...

ZUBY

"Bolesti zubů jsou dalším varovným signálem nervů, že tělo potřebuje důkladné vyčištění a ne vytržení zubu. Zuby potřebujeme tak dlouho, dokud žijeme. Na základě svých dlouholetých zkušeností jsem pevně přesvědčen o tom, že každý, kdo uposlechne rady a nechá si kvůli artritidě, revmatismu a jiným chorobám vytrhat zuby, obdrží to, co si zasloužil, protože nepoužil mozku, který nám Stvořitel vložil do lebky. Toho, kdo je se svými falešnými zuby opravdu šťasten, musím teprve najít.

Jeden z nejubožejších lidských vraků, který jsem kdy viděl, se zúčastnil jednoho z mých seminářů v San Francisku. Když narukoval k námořníkům, byl robustní, silný, zdravý, mladý muž. Podle platných medicínských předpisů u námořnictva byl očkován. Tak jako u stovek, ne-li tisíců, ostatních nešťastných obětí, zruinovaly tyto injekce úplně jeho zdraví a byl dopravován od jedné kliniky ke druhé, až skončil v San Francisku. Zde se zjistilo, že už bylo vykonáno všechno, co se dalo udělat a všechno, co se udělalo, zhoršovalo neustále jeho stav. Nakonec řekly "kapacity", které ho zevrubně vyšetřily: "Zkusme mu vytrhnout zuby, třeba to pomůže." Do té doby byly zuby snad jediná část těla, která se nezačala rozpadat. Krátce po té, co mu byly vytrženy zuby, ztratil skoro schopnost mluvit a sotva chodil. Svalová koordinace fungovala jen z poloviny, a to ho vyčerpávalo a dělalo bezmocným. Jsem přesvědčen, že i vy znáte takové případy, protože vojenské a námořnické nemocnice jich mají tolik, že neví, kam s nimi. Jeden z nich byl tedy před deseti léty poslán Klinikou pro veterány ke mně. Když přišel do mé praxe, byl tak nervózní a vyčerpaný, že sotva přešel místnost, aby se posadil. Podle chorobopisu měl rakovinu a podle našich vyšetření jsem usoudil, že rakovina může pocházet z očkování v armádě. Byl tak vážně nemocen, že byl sice poslán ke mně, ale současně byla vyrozuměna rodina, aby se připravila na všechno. Bylo mu 28 let, byl příliš mladý, než aby zemřel a on chtěl žít. Okamžitě přestal jíst zvláště na měkko vařenou potravu, která mu byla na klinice naordinována. Začal jíst "zakázané" syrové ovoce, saláty a zeleninu, potraviny, před kterými byl varován. Pil denně dva až tři litry čerstvých syrových šťáv: Téměř dva litry z nich byla šťáva z karotky. První tři až čtyři týdny absolvoval denně výplach střev, které se později zredukovaly na dvakrát týdně. Denně se slunil a od dubna ležel přitom na zeleném trávníku. Svěřil jsem ho potom do péče jednomu lékaři, který jednal podle mých pokynů a denně mně informoval o jeho pokrocích. Na podzim byl schopen jít do zaměstnání. To bylo asi před deseti lety. Před několika týdny se objevil v mé praxi zdravý a čilý a nevypadal ani o den starší než rok po našem prvním setkání, kdy jsme se naposledy viděli. Byl to mladý muž, který chtěl žít a zůstat mladým. Změnil svoji výživu a životní zvyklosti s neotřesitelnou rozhodností se uzdravit a vybudoval si znovu svůj nervový systém k nejvyšší spokojenosti." http://www.zdravinadlani.cz/omladnete/16-nervy

"Rafinovaný cukr škodí zvláště zubům. Děti, které jí sladkosti jakéhokoliv druhu, mohou činit rodiče zodpovědny za své pozdější problémy se zuby. Parodontóza nás např. nepřepadne zčista jasna. Je výsledkem záludné, pomalé degenerace dásní a zubů, způsobené nadměrnou konzumací potravy obsahující cukr a škrob v uplynulých letech.

Na jednom z mých seminářů v Los Angeles se např. přihlásila ke slovu jedna žena, která byla trápena zánětem zubu. Byla mojí pravidelnou posluchačkou a při přednášce o péči o zuby vyprávěla, že je na příští den objednána u zubaře, aby jí kvůli bolestivému abscesu vytrhl zub. Ptala se mě, co bych na jejím místě udělal. Řekl jsem jí, že bych návštěvu u zubaře zrušil a místo toho se objednal u specialisty pro střevní výplachy.

Když jsem se s ní setkal za dva roky, vyprávěla mi, že to udělala přesně tak. Její bolesti zmizely krátce po střevním výplachu a absces se beze zbytku zhojil. Bylo to zcela přirozené, neboť absces byl pokus těla zbavit se odpadu. Důkladným vyčištěním tlustého střeva se odstranily jedy touto cestou, místo aby pronikaly dásněmi." http://www.zdravinadlani.cz/omladnete/7-cukr-a-sladkosti

Zuby

Chátrání chrupu je spojeno s nedostatkem živých molekul v potravě a s nadměrnou spotřebou mléka, cukru a škrobů.

61, 48, 55, 46, 1

Čísla, která jsou u každé nemoci uvedena, se vztahují na číslo receptu v seznamu šťávových směsí http://www.zdravinadlani.cz/zeleninove-stavy/19-lecebne-pouziti-stav. http://www.zdravinadlani.cz/zeleninove-stavy/20-3-choroby-a-recepty-t-z

Hospodaření s kyselinami

Revma je dnes velmi běžné onemocnění. Syntetické léky zde pomohou pramálo, často vyvolají ještě jiné vážné onemocnění. Opravdovým léčením i tady odstraňujeme příčiny choroby. Potom si příroda pomůže i sama.

Příčinou vzniku revmatismu, stejně jako většiny ostatních chorob, je acidóza (překyselení). Naše krev a celé vnitřní prostředí je v podstatě zásadité povahy. Když ve stravě převažují kyselinotvorné potraviny, nastává přetížení vnitřních orgánů vylučujících škodliviny. Jde především o ledviny. Při dlouhodobém překyselení se v těle ukládá kyselina močová a jiné cizorodé látky. Při přetížení vnitřních orgánů se z některých kyselin tvoří ve svalech a kloubech drobné krystalky způsobující při pohybu bolesti. Uvedený jev jde přirovnat k působení písku nasypaného do ložiska lokomotivy.

Nejvážnějším následkem překyselení je vznik nedostatku vápníku. Ten je stále spotřebováván na neutralizaci přebytečných kyselin. Vápník tím chybí v kostech a kloubech, v zubech a jiných částech těla. Při nedostatku vápníku dochází často ke zlomeninám kostí nebo poškození páteře. Vápník je nezbytný i ke správné činnosti srdce a nervů.

Hladina alkality krve a vnitřního prostředí je stanovena vzájemným poměrem zásadotvorných a kyselinotvorných potravin, asi osmdesát ke dvaceti procentům. Strava civilizovaného člověka je natolik zvrácená, že se skládá z devadesáti osmi procent kyselinotvorných a jen dvou procent zásadotvorných. Důsledkem je překyselení organismu a vznik převážné většiny civilizačních chorob.

Proto je vhodné znát povahu jednotlivých potravin, abychom se aspoň v základech orientovali. Někteří badatelé sestavili tabulky hodnoty potravin podle chemické povahy.

Kyselinotvorné: maso, živočišné tuky, ztužené rostlinné tuky, za tepla vyrobené oleje, bílý chléb a pečivo, limonády, bílý cukr, kuchyňská sůl, kyselé ovoce, rebarbora, všechny těstoviny z bílé mouky, čokoláda. O povaze ovoce nejsou badatelé jednotného názoru.

Zásadotvorné (alkalické): všechny druhy zeleniny, cibule, česnek, brambory, jedlé kaštany, pšeničné otruby, klíčky.

Všechny ostatní potraviny mají hodnoty na různém stupni mezi oběma extrémy. Přitom mléko je převážně zásadité, stejně jako krev.

Neutrální jsou zralé banány, melouny, rajčata, sladká jablka. Vařením se alkalická hodnota potravin snižuje.

Nesmíme se však stát otroky tabulek. Když sníme něco kyselinotvorného, nic se nestalo, protože reakce se rychle vyrovnává alkalicky působícím pokrmem. Nemocní však musí být opatrnější.

Když jsem žil delší dobu na Floridě, měl jsem tam krásnou zahradu s tropickým ovocem. Spoléhal jsem se na tabulky, podle nichž je ovoce všeobecně alkalické. Jedl jsem hodně grapefruitů. K mému překvapení se mně časem začaly kazit zuby a objevilo se revma. Přes úplně syrovou stravu. Teprve až jsem se vrátil do Švýcarska a přestal jsem grapefruity jíst, revmatické bolesti rychle vymizely. Ale zuby se už nedaly zachránit. To však neznamená, že bychom se měli zříci ovoce, které reaguje kysele. Jen je nebudeme používat k léčení.

Nemocným s revmatismem, ischiasem, zubním kazem a kostními onemocněními doporučuji, aby se přidržovali potravin uvedených v tabulce alkalicky reagující, kterou mohou doplnit syrovým mlékem bohatým na vápník. Velmi doporučuji zeleninovou a šrotovou vodu. Komu jde opravdu o zdraví, vyvaruje se všeho vařeného.

Převážná většina lidí překyselením trpí. Lze je lehce prokázat lakmusovým papírkem namočeným v moči. Nadbytečná kyselina, kterou musíme vyloučit, se nám usazuje v těle. To je základní příčinou devadesáti pěti procent chorob veškerého obyvatelstva. Nejspolehlivějším ukazovatelem je skutečnost, že devadesát osm procent občanů má zubní kaz. Překyselení znamená nedostatek alkálií, především nedostatek vápníku.

Jedinou možností, jak se chránit před zubním kazem je alkalická strava (osmdesát procent). To platí stejně i pro ostatní choroby.

Většina lidí pokládá přechod na syrovou stravu za nemožný. Raději snáší bolesti zubů, nepřirozené a škodlivé očkování i nejrůznější choroby. Teprve, až je onemocnění smrtelné, bolesti jsou nesnesitelné, když ani lékaři a léky nepomáhají, je nemocný ochoten změnit svůj názor a postoj. Mnohým je možné ještě i tehdy pomoci. Sám však takový postup považuji za příliš riskantní.

"Kdyby mně syrovou stravu nařídil lékař, to by bylo jiné, ale to co napíše nějaký fanatik, to přece pro mě není směrodatné. Ostatně ani můj lékař se nestravuje jinak než já. I on občas onemocní, a nakonec zemře na infarkt, nebo jinou chorobu, stejně jako ostatní. Tedy, být nemocný je normální. A nějaká literatura o přirozené výživě mě nezajímá." Asi tak hovořil i můj vlastní otec, když onemocněl. Teprve až hleděl smrti do očí, začal přemýšlet jinak. Jenže v takovém případě už může být pozdě. Naštěstí existují i dnes hippokratovští lékaři, kteří hledají prapůvod nemoci.

Vraťme se ještě k problému překyselení. Kyselina okrádá tělo o vápník a jiné minerální látky. Tady pomůže syrová zelenina, obilniny, zralá jablka a banány. http://www.symbivita.cz/XIV-Hospodareni-s-kyselinami-clanek-384.html

Pomeranče

Pomeranče obsahují téměř 80% vody a jsou bohaté na draslu, vápník a hořčík. Mimoto obsahují křemík. Svým obsahem organických kyselin citrónových a jiných ovocných kyselin se řadí mezi naše nejcennější ovocné plody.

Mají mnoho vitaminů A, B a C.

Existuje jen málo ovocných plodů, jejichž alkalizující účinek se na překyseleném těle tak rychle projeví.

Často je pomeranč jedním z nejhodnotnějších plodů, který se může jíst při postní kůře. Strava sestávající z pomerančů a pomerančové šťávy, konzumovaná po tři až šest dnů bez ostatních potravin, se ukázala jako nanejvýš prospěšná.

Nejsou známé žádné jiné ovocné plody, které by měly od dětství až do vysokého věku tak dalekosáhlé účinky jako pomeranče a jejich šťáva. Měly by se jíst denně tak dlouho, dokud jsou na trhu, a to jako součást jídla, nebo mezi jednotlivými jídly.

Pomeranč by se měl sníst do 15 minut po rozkrojení nebo oloupání, protože rychle oxiduje.

Za žádných okolností by se k němu neměl přidávat cukr. Jestliže si ho chcete osladit, použijte medu. https://www.zdravinadlani.cz/ovoce/pomerance

Karotková šťáva pomáhá zachovat zuby a strukturu kostí. Kojící matky by měly pít mnoho správně vytlačené karotkové šťávy, aby si zlepšily kvalitu mléka, protože mateřské mléko za jistých okolností nemusí obsahovat dostatek živých, účinných látek. Karotková šťáva může snížit nebezpečí horečky omladnic po porodu, jestliže se pije v posledních měsících těhotenství. Půl litru této šťávy denně má pro tělo větší cenu než 15 kg kalciových (vápníkových) tabletek. https://www.zdravinadlani.cz/zeleninove-stavy/10-19-stava-z-karotky

milý pračlověk baštil jedině RAW a v 35 to měl spočítaný )))) miliardy exemplářů...

Odpovědět na tento příspěvek

Odpovědet na tento příspěvek

Tento web používá cookies a další sledovací technologie rozlišovat mezi jednotlivými počítači, nastavení individuální služby, analytické a statistické účely a přizpůsobení obsahu a reklamy. Tato stránka může obsahovat také soubory cookie třetích stran. Pokud budete nadále používat stránky, předpokládáme, odpovídá aktuální nastavení, ale lze je kdykoli změnit. Další informace zde: Ochrana soukromí