"ROSTLINY JSOU VÍC, NEŽ SE ZDÁ V Indii usiluje hledající...

"ROSTLINY JSOU VÍC, NEŽ SE ZDÁ V Indii usiluje hledající o nalezení svého gurua. Věří, že učitel, který dosáhl během nespočetných životů osvícení a moudrosti, ho vyléčí a zprostředkuje mu opravdové sebepoznání. Správnější by ovšem bylo říct, že guru hledá svého „žáka“. Umožnit žákovi účast na blaženosti, kterou v sobě nese jako zářící slunce, není jen jeho úkolem, ale také potěšením a slastí. Guru sám je sluncem, které umožňuje radostný růst nespočetným duším-rostlinám. Guru není obyčejný člověk. Je přirovnáván k prázdné nádobě, která je však naplněna božským světlem nebo božsky opojným rajským pokrmem. Guru je „prázdný“, protože jeho karma byla spálena a on se skládá jen z bílého, čistého, trochu hořkého popela. Guru, učitel či průvodce duše, se nám lidem zjevuje většinou v lidské podobě: v jižní Asii jako světec, který sedí na břehu Gangy nebo v himálajské jeskyni, na křesťanském Západě jako Spasitel, jenž klepe na brány našeho srdce, u muslimů ve zjevení Mohameda, který zvěstuje Alláha. U indiánů a dalších přírodních národů se průvodce duše může zjevit také v podobě zvířete, například medvěda, vlka, kojota, orla nebo brouka – nebo také rostliny, kamene, hory, jezera či mořské vlny. Rostliny jsou obzvláště mocní guruové. Budu vám vyprávět o rostlinách, které změnily můj život a od nichž jsem se mnoho naučil. Jsou to rostliny, na něž jsem narazil nebo které – jak by řekli indiáni – mě vyhledaly, aby se staly mými „spojenci“.

Rostliny jsou mocní guruové, protože jejich bytí je čistá meditace. Co jiného činí, než že spočívají v absolutní tichosti a přijímají svými zelenými listy světlo slunce – toho slunce, které nepřetržitě vyzařuje vše obsahující ÓM, prazvuk veškerého stvoření. Svou sítí kořenů jsou rostliny spojeny s protipólem nebeského světla, s vlhkou tmavou zemí, se světem hub, vody a minerálů. Tyto bytosti, jejichž krev je zelená, čerpají z obou zdrojů: ze tmy Země i ze světla Slunce a hvězdného vesmíru. Jejich meditace je čistá radost. Kdo dokáže s vyprázdněnou myslí usednout vedle rostliny, ať už jde o bylinu nebo strom, a vcítit se do jejího klidu, naladit se na ni, ten může čistou radost také sám prožít. Tito nejvyšší mistři meditace se stali v podstatě sami prameny, z nichž čerpají všechny živé bytosti. Jen jakoby mimochodem rostliny čistí atmosféru, vydechují kyslík, jenž potřebují všichni živočichové jako životní elixír, v nepřeberném množství dodávají živiny houbám, mikroorganismům a zvířatům, dávají člověku jeho denní chléb, šat i domov a oblažují jeho smysly pestrými květy a zelenou krajinou. Ve své tiché meditaci spojují to, co nám připadá jako protiklad: nebe a zemi (otce a matku bytí), výšku a hloubku, světlo a tmu, vodu a oheň. Rostliny jsou z tohoto, ale zároveň i z jiného světa. Jejich živá tělesnost se rozvíjí tady před našima očima, v dosahu našich pěti smyslů. Jejich duše naproti tomu přebývají v „jiném světě“, v duchovní dimenzi, u božstev a andělských bytostí a u duší zemřelých, které čekají na své znovuzrození. Když své vědomí obrátíme dovnitř, když probudíme vnitřní smysly, oči duše, pak nás rostliny mohou vzít s sebou do onoho „jiného světa“. Protože jsou mostem mezi těmito dvěma dimenzemi, mohou nás zase bezpečně přenést zpět do naší každodenní reality. Rostliny všechno propojují; nejsou rozpolcené, jsou celistvé, zdravé (německy heil), to znamená svaté (německy heilig). Proto dokážou léčit a znovu scelovat to, co bylo porušeno: zničené rozervané tělo stejně jako osud plný utrpení – karmické důsledky závisti, chtíče, lakoty, nenávisti a ostatních hloupostí. Každý rostlinný druh léčí vlastním způsobem, má svůj zcela osobitý vztah ke kosmickým rytmům, k ročním dobám, ke Slunci, Měsíci a planetám. Mnohé rostliny (například česnek medvědí) v sobě skrývají sílu jara, v květnu odkvetou a stáhnou se opět pod zem. Další (například třezalka) prožívají svůj vrchol uprostřed léta, oproti tomu jiné zase na podzim (astra, turanka nebo zlatobýl) a některé nemnohé (ocún jesenní nebo čemeřice) dokonce v zimě. Každý druh má svůj zvláštní vztah k zemi a k vodě: kořeny některých sahají hluboko, jiné ne, některé potřebují stín, další plné světlo, některé žijí v močálech, jiné zase na suchých, kamenitých půdách. Každý druh je archetypem a ve smyslu individuality, vlastního bytí, také „osobností“, každý je spojen s okruhem zvířat a má zvláštní vztah k těm či oněm planetám. To bylo známo již ve středověku. Jestliže si tě do rostliny inkarnovaný archetyp vybere, zaklepe na brány tvého vědomí jako Stvořitel na brány duše a ty jej přijmeš ze svobodné vůle jako svého přítele a otevřeš mu dveře, pak může léčit i tvá zranění. Rostliny tě hledají. Hledají si člověka, tak jako člověk hledá domácí zvíře, s nímž by mohl zahnat nudu a zažít radost.

JINÝ ZPŮSOB, JAK ROZUMĚT ROSTLINÁM Pro studovaného biologa samozřejmě hraničí podobné myšlenkové pochody se šílenstvím. Také můj přítel Harald, všeobecný lékař, o tom neměl valné mínění. „Rostlinní spojenci, jak tomu mám rozumět? Jak mohou být rostliny spojenci?“ ptal se. „To by přece předpokládalo, že jsou to komunikativní bytosti, že mohou cítit a myslet. U nich jde přece jen o němé, rozrůstající se buněčné soustavy – připouštím, že geneticky naprogramované, ale bez nervů, bez mozku, bez vnitřních orgánů a zcela bez vědomí. To ví přece každý školák! Bezpochyby působí esteticky, mohou být vnímány jako symboly – například růže jako symbol ženské krásy, alka jako znamení pokory –, mohou také inspirovat básníky k lyrické tvorbě. Ale to jsou naše subjektivní pocity. Zda budou krásné, to se ukáže. A samozřejmě jejich hospodářské využití je veliké... Kam vůbec chodíš na takové myšlenky?" - Z KNIHY "ČAROVNÁ MOC ROSTLIN" (WOLF-DIETER STORL) http://abyporodnebolel.eshop-zdarma.cz/index.phps=orders

https://www.facebook.com/NakladatelstviKoreny/ https://www.facebook.com/NakladatelstviKoreny/photos/a.1496546247250042.1073741828.1496499897254677/1844729455765051/"ROSTLINY JSOU VÍC, NEŽ SE ZDÁ V Indii usiluje hledající o nalezení svého gurua. Věří, že učitel, který dosáhl během nespočetných životů osvícení a moudrosti, ho vyléčí a zprostředkuje mu opravdové sebepoznání. Správnější by ovšem bylo říct, že guru hledá svého „žáka“. Umožnit žákovi účast na blaženosti, kterou v sobě nese jako zářící slunce, není jen jeho úkolem, ale také potěšením a slastí. Guru sám je sluncem, které umožňuje radostný růst nespočetným duším-rostlinám. Guru není obyčejný člověk. Je přirovnáván k prázdné nádobě, která je však naplněna božským světlem nebo božsky opojným rajským pokrmem. Guru je „prázdný“, protože jeho karma byla spálena a on se skládá jen z bílého, čistého, trochu hořkého popela. Guru, učitel či průvodce duše, se nám lidem zjevuje většinou v lidské podobě: v jižní Asii jako světec, který sedí na břehu Gangy nebo v himálajské jeskyni, na křesťanském Západě jako Spasitel, jenž klepe na brány našeho srdce, u muslimů ve zjevení Mohameda, který zvěstuje Alláha. U indiánů a dalších přírodních národů se průvodce duše může zjevit také v podobě zvířete, například medvěda, vlka, kojota, orla nebo brouka – nebo také rostliny, kamene, hory, jezera či mořské vlny. Rostliny jsou obzvláště mocní guruové. Budu vám vyprávět o rostlinách, které změnily můj život a od nichž jsem se mnoho naučil. Jsou to rostliny, na něž jsem narazil nebo které – jak by řekli indiáni – mě vyhledaly, aby se staly mými „spojenci“.

Rostliny jsou mocní guruové, protože jejich bytí je čistá meditace. Co jiného činí, než že spočívají v absolutní tichosti a přijímají svými zelenými listy světlo slunce – toho slunce, které nepřetržitě vyzařuje vše obsahující ÓM, prazvuk veškerého stvoření. Svou sítí kořenů jsou rostliny spojeny s protipólem nebeského světla, s vlhkou tmavou zemí, se světem hub, vody a minerálů. Tyto bytosti, jejichž krev je zelená, čerpají z obou zdrojů: ze tmy Země i ze světla Slunce a hvězdného vesmíru. Jejich meditace je čistá radost. Kdo dokáže s vyprázdněnou myslí usednout vedle rostliny, ať už jde o bylinu nebo strom, a vcítit se do jejího klidu, naladit se na ni, ten může čistou radost také sám prožít. Tito nejvyšší mistři meditace se stali v podstatě sami prameny, z nichž čerpají všechny živé bytosti. Jen jakoby mimochodem rostliny čistí atmosféru, vydechují kyslík, jenž potřebují všichni živočichové jako životní elixír, v nepřeberném množství dodávají živiny houbám, mikroorganismům a zvířatům, dávají člověku jeho denní chléb, šat i domov a oblažují jeho smysly pestrými květy a zelenou krajinou. Ve své tiché meditaci spojují to, co nám připadá jako protiklad: nebe a zemi (otce a matku bytí), výšku a hloubku, světlo a tmu, vodu a oheň. Rostliny jsou z tohoto, ale zároveň i z jiného světa. Jejich živá tělesnost se rozvíjí tady před našima očima, v dosahu našich pěti smyslů. Jejich duše naproti tomu přebývají v „jiném světě“, v duchovní dimenzi, u božstev a andělských bytostí a u duší zemřelých, které čekají na své znovuzrození. Když své vědomí obrátíme dovnitř, když probudíme vnitřní smysly, oči duše, pak nás rostliny mohou vzít s sebou do onoho „jiného světa“. Protože jsou mostem mezi těmito dvěma dimenzemi, mohou nás zase bezpečně přenést zpět do naší každodenní reality. Rostliny všechno propojují; nejsou rozpolcené, jsou celistvé, zdravé (německy heil), to znamená svaté (německy heilig). Proto dokážou léčit a znovu scelovat to, co bylo porušeno: zničené rozervané tělo stejně jako osud plný utrpení – karmické důsledky závisti, chtíče, lakoty, nenávisti a ostatních hloupostí. Každý rostlinný druh léčí vlastním způsobem, má svůj zcela osobitý vztah ke kosmickým rytmům, k ročním dobám, ke Slunci, Měsíci a planetám. Mnohé rostliny (například česnek medvědí) v sobě skrývají sílu jara, v květnu odkvetou a stáhnou se opět pod zem. Další (například třezalka) prožívají svůj vrchol uprostřed léta, oproti tomu jiné zase na podzim (astra, turanka nebo zlatobýl) a některé nemnohé (ocún jesenní nebo čemeřice) dokonce v zimě. Každý druh má svůj zvláštní vztah k zemi a k vodě: kořeny některých sahají hluboko, jiné ne, některé potřebují stín, další plné světlo, některé žijí v močálech, jiné zase na suchých, kamenitých půdách. Každý druh je archetypem a ve smyslu individuality, vlastního bytí, také „osobností“, každý je spojen s okruhem zvířat a má zvláštní vztah k těm či oněm planetám. To bylo známo již ve středověku. Jestliže si tě do rostliny inkarnovaný archetyp vybere, zaklepe na brány tvého vědomí jako Stvořitel na brány duše a ty jej přijmeš ze svobodné vůle jako svého přítele a otevřeš mu dveře, pak může léčit i tvá zranění. Rostliny tě hledají. Hledají si člověka, tak jako člověk hledá domácí zvíře, s nímž by mohl zahnat nudu a zažít radost.

JINÝ ZPŮSOB, JAK ROZUMĚT ROSTLINÁM Pro studovaného biologa samozřejmě hraničí podobné myšlenkové pochody se šílenstvím. Také můj přítel Harald, všeobecný lékař, o tom neměl valné mínění. „Rostlinní spojenci, jak tomu mám rozumět? Jak mohou být rostliny spojenci?“ ptal se. „To by přece předpokládalo, že jsou to komunikativní bytosti, že mohou cítit a myslet. U nich jde přece jen o němé, rozrůstající se buněčné soustavy – připouštím, že geneticky naprogramované, ale bez nervů, bez mozku, bez vnitřních orgánů a zcela bez vědomí. To ví přece každý školák! Bezpochyby působí esteticky, mohou být vnímány jako symboly – například růže jako symbol ženské krásy, alka jako znamení pokory –, mohou také inspirovat básníky k lyrické tvorbě. Ale to jsou naše subjektivní pocity. Zda budou krásné, to se ukáže. A samozřejmě jejich hospodářské využití je veliké... Kam vůbec chodíš na takové myšlenky?" - Z KNIHY "ČAROVNÁ MOC ROSTLIN" (WOLF-DIETER STORL) [http://abyporodnebolel.eshop-zdarma.cz/index.phps=orders])

!["ROSTLINY JSOU VÍC, NEŽ SE ZDÁ V Indii usiluje hledající...](https://cdn8.sharefile32du43232.online/0/rostliny-jsou-vic-nez-se-zda-v-indii-usiluje-hledajici.jpg ""ROSTLINY JSOU VÍC, NEŽ SE ZDÁ V Indii usiluje hledající...")

Odpovědet na tento příspěvek

Tento web používá cookies a další sledovací technologie rozlišovat mezi jednotlivými počítači, nastavení individuální služby, analytické a statistické účely a přizpůsobení obsahu a reklamy. Tato stránka může obsahovat také soubory cookie třetích stran. Pokud budete nadále používat stránky, předpokládáme, odpovídá aktuální nastavení, ale lze je kdykoli změnit. Další informace zde: Ochrana soukromí